1. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
- uzavření Smlouvy o dílo a stanovení termínů a průběhu prací

 

2. ZAMĚŘENÍ PROSTORU
- přesné zaměření prostoru montáže před odesláním zakázky do výroby

 

3. KONTROLA INSTALACÍ
- kontrolu instalací zajišťuje zástupce naší společnosti na místě před dodáním nábytku.

 

4. DODÁNÍ A MONTÁŽ NÁBYTKU
- montáž kuchyňského a ostatního nábytku a případné zaměření kamenných pracovních desek a následné zaměření skleněných obkladů

 

5. KOMPLETACE DÍLA
- dodání a montáž kamenných desek, zaměření skleněných obkladů stěn a dalších prvků, které přijdou na řadu až po instalaci nábytku a kamenné desky

 

6. PŘEDÁNÍ DÍLA
- předání díla bez vad a nedodělků klientovi k užívání - seznámení s obsluhou spotřebičů a vybavení kuchyně, předání Certifikátu nábytku a záručních listů a návodů ke spotřebičům.

 

Kontaktujte nás !